Dovezu – odvezu

 • štěrk
 • beton
 • suť
 • písek betonářský, na maltu i zásypový
 • lomový kámen, kačírek
 • cihelný a betonový recyklát
 • stavební a palivové dřevo
 • uhlí
 • kompost
 • materiál na paletách
 • stavební stroje a mechanizaci
 • mulčovací kůru
 • substrát z černé ornice

V současné době disponujeme několika kontejnery o objemu 3 m³ a 8 m³, včetně kontejneru s otevíracími bočnicemi.